พยามทำความเข้าใจว่าวันๆ PM คิดอะไรอยู่ ?
การเข้าใจ Three-Tier Architecture และนำไปใช้ในการพัฒนา ซอฟต์แวร์

Introduction to Github Action
Introduction to Github Action
เริ่มต้นติดตั้งและใช้งาน NFS บน Ubuntu

10 Checklist ก่อนทำการ Deploy Microservice
10 Checklist ก่อนทำการ Deploy Microservice
ใช้งาน Docker ง่ายดังใจด้วย Portainer
ใช้งาน Docker ง่ายดังใจด้วย Portainer