เริ่มต้นติดตั้งและใช้งาน NFS บน Ubuntu

By KDBEER | Last updated Dec 29, 2023
เริ่มต้นติดตั้งและใช้งาน-NFS-บน-Ubuntu-658ec2bed0ca70439117363f

Table Of Content

  • NFS คืออะไร
  • การติดตั้งและกำหนดค่า NFS Server บน Ubuntu
  • การเชื่อมต่อ VM เข้ากับ NFS

 

NFS คืออะไร

การสร้าง NFS หรือ Network File System เป็นวิธีการที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ( ซึ่งในตัวอย่างนี้คือ VM นะครับ ) สามารถที่จะแชร์ไฟล์ให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ซึ่งการใช้งาน NFS มีประโยชน์ดังนี้ครับ

  • ทำให้เข้าถึงและแชร์ข้อมูลในเครือข่ายได้อย่างรวดเร็วและสะดวก
  • ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลร่วมและควบคุมการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ช่วยในการทำงานร่วมกันและลดการซ้ำซ้อนของข้อมูลในทีม

การติดตั้งและกำหนดค่า NFS Server บน Ubuntu

ในตัวอย่างนี้ ผมจะสมมติว่าเรามี VM 2 Instance นะครับ โดยผมจะติดตั้ง package nfs-kernel-server ใน VM ตัวแรก และติดตั้ง package nfs-common ใน vm ตัวที่สอง เพื่อให้ VM ตัวที่สองสามารถ mount file เพื่อที่จะเข้ามาใช้งานแชร์ไฟล์ จาก VM ตัวแรกได้

1. ติดตั้ง NFS Server

sudo apt update
sudo apt install nfs-kernel-server

2. กำหนดแฟ้มที่จะแชร์

sudo nano /etc/exports

3. กำหนด Directory ที่เราต้องการแชร์กับ VM เครื่องอื่น

# แบบกำหนด IP Address
/path/to/shared/directory    IP_ADDRESS_OF_VM1(rw,sync,no_subtree_check) IP_ADDRESS_OF_VM2(rw,sync,no_subtree_check)

# แบบ wildcard
/path/to/shared/directory    *(rw,sync,no_subtree_check) IP_ADDRESS_OF_VM2(rw,sync,no_subtree_check)

4. รีโหลดการกำหนดค่า NFS

sudo exportfs -a
sudo systemctl restart nfs-kernel-server

 

การเชื่อมต่อ VM เข้ากับ NFS

1. ติดตั้ง NFS Client: บนเครื่อง VM เครื่องที่จะเข้ามาเรียกใช้งาน ให้ติดตั้งแพ็กเกจ NFS client

sudo apt update
sudo apt install nfs-common

2. เชื่อมต่อกับแชร์ NFS หรือบางคนเขาเรียกว่าการ mount drive ครับ

sudo mkdir /mnt/shared_folder
sudo mount -t nfs IP_ADDRESS_OF_NFS_SERVER:/path/to/shared/directory /mnt/shared_folder

อธิบาย block นี้นะครับ เราพยายามที่จะสร้าง folder /mnt/shared_folder บน VM Client และ Mount แชร์ folder จาก nfs master เข้าที่โฟล์เดอร์นี้ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการสร้างไฟล์หรือลบไฟล์บนเครื่อง master เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ไฟล์เดอร์ /mnt/shared_folder ด้วย 

หรือในทางกลับการ ถ้าเรามีการทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ บน /mnt/shared_folder แล้ว บน vm master เอง /path/to/shared/directory ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปด้วยครับ

3. ทำให้การเชื่อมต่อถูกต้องทุกครั้งที่เริ่มระบบ

IP_ADDRESS_OF_NFS_SERVER:/path/to/shared/directory /mnt/shared_folder nfs defaults 0 0

เอาละครับ เท่านี้เราก็สามารถสร้าง share drive ง่ายๆ ผ่าน network ไว้ใช้งานได้แล้ว