ใช้งาน Docker ง่ายดังใจด้วย Portainer
บันทึกการใช้งาน Kubenetes บน Google Cloud

Google Cloud Platform Commandคำสั่งการสร้าง Cluster<pre><code class="language-plaintext"># export Cluster export GCP_CLUSTER_NAME=starship-troopers</code></pre><pre><code class="language-plaintext">gcloud container clusters create ${GCP_CLUSTER_NAME} --num-nodes 3 --zone asia-southeast1-a</code></pre>Nodes

Boostrap 4.5.0 ออกแล้ว!! มาดูกัน ว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างนะ
Boostrap 4.5.0 ออกแล้ว!! มาดูกัน ว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างนะ