การแปลง string เป็น slice ของ byte ใน Golang

By KDBEER | Last updated Jan 5, 2021
การแปลง-string-เป็น-slice-ของ-byte-ใน-Golang-5ff480827d58b8115aa4d593

จุดประสงค์

การเขียนโปรแกรมในภาษา go เราอาจจะได้เจอการ convert type ไปมาระหว่าง string และ []byte ครับ ซึ่งสองอย่างนี้ การใช้งานก็จะต่างกันไป อย่าง string เราพบเจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับ แต่เมื่อไรก็ตาม ที่เราอาจจะต้องการส่งข้อมูลเป็น stream เช่น การส่งข้อความข้าม http เราก็อาจจะได้ใช้ครับ เอาละครับ วิธีการแปลงง่ายๆ มีดังนี้ครับ

 

การแปลง string เป็น slice of byte

b := []byte("words")
fmt.Println(b) // [119 111 114 100 115]

 

การแปลง slice of byte เป็น string

s := string([]byte{119, 111, 114, 100, 115})
fmt.Println(s) // words